น้ำตกป่าลานหินดาด

 

 

         

 

น้ำตกป่าลานหินดาด ห่างจากวัดป่าลานหินดาดประมาณ ๕๐๐ เมตรไปทางทิศตะวันออก บนถนนสาย ๒๐๘๙ อยู่ในเขตป่าลานหินดาด ซึ่งเป็นเขตรอยต่อของอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี กับ อำเภอวังม่วง สระบุรี โดยน้ำตกมีลักษณะเป็นห้วยน้ำไหลตกลงบนแอ่งน้ำ ลดหลั่นกันไปถึงสามช่วง แต่ละช่วงห่างกันประมาณ ๑๐ เมตร เป็นแนวยาวถึง ๔๐ เมตร มีถนนคอนกรีตเข้าถึงตัวน้ำตก ใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป พื้นที่นี้เดิมปกคลุมด้วยป่าลาน มีต้นลานขึ้นอย่างหนาแน่นจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกของน้ำตก และหมู่บ้าน