นางสวนิตย์  พรหมโชติ

เกษตรอำเภอวังม่วง

 

 

 

                                                                    

ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกแล้ว อย่าลืมมาขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิประโยชน์จากโครงการต่างๆของภาครัฐ ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 036-730132

 

 

 

         

 

                                                                                   

 

 

                    

 

 

 

                             

 

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่อง มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส) ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 พร้อมทั้งชี้แจง และจัดสอบวัดความรู้ให้เกษตรกรที่เข้าข่ายตามมาตรการ ดังกล่าว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง ทั้งนี้มีเกษตรนกรที่สอบผ่านการสอบวัดความรู้แล้วทั้งสิ้น 433 ราย

 

 

 

 

                   

 

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วงเข้าติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จำนวน 33 ราย ในการดำเนินการติดตามโครงการครั้งนี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กโดยส่งเสริมการผลิตพืชได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง  และ เห็ดนางฟ้าภูฐาน

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายทวี มาสขาว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเกษตรเขต 1 จังหวัดชัยนาท นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน สร้างการรับรู้งานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลวังม่วง  โดยมีนายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอวังม่วง กล่าวต้อนรับ และนางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลวังม่วง ได้รับคัดเลือกอันดับ 1 ในการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต และรางวัลชมเชยระดับประเทศ  ปี  2562

 

 

 

แนะนำสำนักงาน

ข้อมูลทั่ว

ไปอำเภอวังม่วง

อัตรากำลัง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์-แผนที่

แผนที่ปฏิบัติงานโครงการ  ปี  2563

แผนที่การใช้จ่ายงบประมาณปี  2563

ศูนย์บริการฯ

สถาบันเกษตรกร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

สินค้า OTOP

แบบสำรวจความคิดเห็นการให้บริการทางlnternet

บทบาทหน้าที่ ภารกิจ

 

 

  เทศบาลวังม่วง

เทศบาลตำบลคำพราน

อบต.วังม่วง

เทศบาลตำบลแสลงพัน

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำเดือน

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการ

กษตร  2562

สถิติข้อมูลการเกษตร

ข้อมูลจุดถ่ายทอดฯ

แผนปฏิบัติงาน  ศพก.

แผนปฏิบัติงานแปลงใหญ่

แผนพัฒนาพัฒนาการเกษตรตำบลแสลงพัน  ปี  2562

แผนพัฒนาพัฒนาการเกษตรตำบลวังม่วง ปี  2562

แผนพัฒนาพัฒนาการเกษตรตำบลคำพราน ปี  2562

รายงานการประชุม

ความรู้เกี่ยวกับ "การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน"

การใช้สารสะเดากำจัดศัตรูพืช

แนวทางการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง

 

องค์ความรู้ของเกษตรกร ปี 2562
องค์ความรู้ของเกษตรอำเภอ ปี 62

การใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี

การทำน้ำหมักนมน้ำเหลือง

การบริหารจัดการองค์กรวิสาหกิจชุมชน

การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

ผลการขึ้นทะเบียน  ทบก.

ฐานข้อมูลการเกษตรที่สำคัญ

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

คมชัดลึก

มติชน

แนวหน้า

ข่าวสด

ช่อง3       

ช่อง5       

ช่อง7       

ช่อง9       

ช่อง11     

Thaitamboon.com

Hatmail.com

Kapook.com

Sanook.com

Google.com

Phantip.com

Thai.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง   ตำบลวังม่วง   อำเภอวังม่วง   จังหวัดสระบุรี

โทรศัพท์  036-730132  Fax  036-730132

ผู้ดูแลเว็บไซต์   นางณิรดา  วันยิ่ง   เจ้าพนักงานธุรการ

Email : Saraburi12@doac.go.th

  Website counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซ้ต์

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม