น้ำตกสวนมะเดื่อ

 

        

 

 

น้ำตกสวนมะเดื่อ เกิดจากลำธารน้ำที่เกิดจากลำน้ำซับ คลองโป่งเกตุและคลองสองแคว ที่มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาดงพญาเย็น ไหลผ่านบ้านเหมือนฝัน มาบรรจบกันที่ บ้านโป่งบ้านสวนมะเดื่อ บ้านวังเรือ และไหลลงแม่น้ำป่าสัก
น้ำตกสวนมะเดื่อตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดสวนมะเดื่อใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นรอยต่อของจังหวัดสระบุรี กับจังหวัดลพบุรี ในบริเวณน้ำตกประกอบด้วยน้ำตกที่สวยงาม จำนวนมากกว่า ๑๒ ชั้น มีระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร มีชื่อของแต่ละชั้นน้ำตกดังนี้
น้ำตกชั้นที่ 1 ชั้นน้ำตกสองสาย เป็นน้ำตกที่สายน้ำแบ่งออกเป็นสองสาย
น้ำตกชั้นที่ 2 ชั้นน้ำตกมิตรภาพ เป็นชั้นน้ำตกขนาดเล็กหลายชั้นไหลต่อเนื่องกัน
น้ำตกชั้นที่ 3 ชั้นน้ำตกมะเดื่องามล้ำ เป็นชั้นน้ำตกที่มีต้นมะเดื่อ ขึ้นเป็นจำนวนมาก
น้ำตกชั้นที่ 4 ชั้นน้ำตกถ้ำมหัศจรรย์ ใต้น้ำตกมีถ้ำมหัศจรรย์ขนาดใหญ่
น้ำตกชั้นที่ 5 ชั้นน้ำตกถ้ำชวนชม ใต้น้ำตกมีถ้ำมหัศจรรย์ขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่ง
น้ำตกชั้นที่ 6 ชั้นน้ำตกผางาม บริเวณน้ำตกมีผาที่สวยงามโดยรอบ ๆ
น้ำตกชั้นที่ 7 ชั้นน้ำตกผาต้นไทร มีน้ำผุดที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำตกไหลออกจากใต้ดิน
น้ำตกชั้นที่ 8 ชั้นน้ำตกวังมัจฉา บริเวณน้ำตก มีพันธุ์ปลาหลายสายพันธุ์
น้ำตกชั้นที่ 9 ชั้นน้ำตกแก้วศรีจันทร์ มีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ธรรมชาติ
น้ำตกชั้นที่ 10 ชั้นน้ำตกวังกระทิง เป็นชั้นน้ำตกที่อดีตเคยมีฝูงกระทิงป่าลงมากินน้ำ
น้ำตกชั้นที่ 11 ชั้นน้ำตกตากฟ้า เป็นชั้นน้ำตกกว้างใหญ่
น้ำตกชั้นที่ 12 ชั้นน้ำตกวังขุนราม เป็นชั้นน้ำตกที่สวยงามของน้ำตกสวนมะเดื่อ